Vår process

Processen börjar med att du fyller i formuläret på vår hemsida. Vi återkommer på din inbokade samtalstid med mer information kring hur vi arbetar.

Vi skickar dokument till dig via en e-signering. Det innebär att du kommer få en länk på mailen som du ska följa och digitalt signera dokumenten med BankID. Om vi, efter telefonsamtalet, anser att du har svårt att skuldsaneras rekommenderar vi dig att prata med budget- och skuldrådgivaren i din kommun.

När vi får tillbaka dina signerade dokument fyller vi i ansökan om skuldsanering och skickar in denna till Kronofogden.

Inom ett år (beroende på Kronofogdens handläggningstid) återkommer vi till dig med Kronofogdens besked om du får igenom ansökan eller ej. Får du inte igenom ansökan sparar vi den, diskuterar med dig hur vi ska gå vidare och försöker vi ytterligare två gånger att göra en ansökan om du så önskar.

Går din ansökan igenom påbörjas din skuldsanering vilket innebär att du får leva på existensminimum* under hela perioden.

Under den period som saneringen pågår hjälper vi dig om det skulle uppstå en domstolssituation, om något behöver ändras i ansökan eller om du behöver stöd på något annat sätt.

Efter 5 år är en sanering klar och du är skuldfri.

*Existensminimum avser det belopp som en person eller familj ska ha som minsta inkomst för att ha en human levnadsnivå, d v s täcka kostnader för hyra, försäkringar, mat.