Skuldsanerarnas Riksförbund

Om oss: 

Vi startade Skuldsanerarnas Ideella Förening som ett stöd i ett samhällsproblem. Drygt 400 000 personer i Sverige är skuldsatta. Majoriteten av dem har hamnat där på grund av stora livshädelser som sjukdom eller skilsmässa, inte på grund av ett oansvarigt leverne. 

Skuldsanerarnas Ideella Förening vill hjälpa dessa individer att komma tillbaka in i samhället,  bidra till den svenska ekonomin och få sitt liv på fötter igen. Sverige som samhälle slipper betala miljarder i stöd till personer som med rätt hjälp skulle kunna vara ett tillskott för nationens ekonomi.

Det är viktigt för oss att vi hjälper den enskilda individen till en nystart i livet och samtidigt bidrar till ett bättre samhälle med minskad svart arbetskraft och minskad psykisk ohälsa som ett resultat av en omöjlig ekonomisk position.

Organisation: 

Skuldsanerarnas Ideella Förening är en snabbt växande organisation. Vi vill vara ett komplement till kommunernas budget- och skuldrådgivare. Våra ansökningar går till Kronofogden som tar beslutet om privatpersonen får skuldsanering eller ej.

I december 2018 startas två lokala föreningar upp, Skuldsanerarna Linköping och Skuldsanerarna Lund. Under 2019 kommer flera lokala kontor och föreningar att öppnas.

Vill du vara en del av vårt team? Maila ditt cv och personligt brev till kontakt@skuldsanera.com.