Tjänster

Har du allmänna frågor om skuldsanering och vill veta mer?

Vi hänvisar till kronofogden 0771-73 73 00 eller till din budget- och skuldrådgivare i din kommun.

Vi erbjuder endast tjänster till våra medlemmar.

Medlemskapet kostar 200 sek per år.

Medlemskapet innebär att du har möjlighet att få viss ekonomiskt rådgivning av oss kring din privatekonomi. Rådgivningen innebär att vi inte bara finns tillgänglig för din eventuella tilläggstjänst (skuldsanering) utan även i andra frågor rörande din ekonomi. 

Alla har möjlighet att vara medlem hos oss!

Abonnemangsavtal – Juridisk rådgivning

Avtalet reglerar abonnemang för den juridiska rådgivningen som handhas av Skuldsanerarnas Ideella Förening. I avtalet framgår abonnemangets innehåll samt den kostnad som uppkommer i samband med tecknande av avtalet. Kund är införstådd med de rättigheter och skyldigheter som uppkommer vid tecknandet av avtalet med Skuldsanerarnas Ideella Förening (nedan SIF).

Abonnemangsavtal – Juridisk rådgivning

Pris: 299 sek per månad.
Bindningstid: Nej.
Betalningsmodell: Autogiro
Betalningstid: Förskott
Juridisk rådgivning Kronofogdemyndigheten: Du som kund kan få rådgivning när det gäller frågor kring utmätningsbeslut av din lön, a-kassa, Sjukersättning.
Juridisk rådgivning SOC: Du som kund kan få rådgivning när det gäller frågor kring bidrag som du har rätt till.
Juridisk rådgivning skatteverket: Du som kund kan få rådgivning när det gäller frågor som rör din privata deklaration och löpande frågeställningar under året.
Juridisk rådgivning företag: Du som kund kan få rådgivning när det gäller frågor kring avtal som du har eller ska ingå med företag.
Juridisk rådgivning försäkringskassan: Du som kund kan få rådgivning när det gäller frågor eller konflikter med försäkringskassan.

Detta avtal börjar gälla samma dag som avtalet undertecknas av båda parter med Bank ID.

Avtal – Skuldsaneringsprocess

Avtalet reglerar hela skuldsaneringsprocessen som handhas av Skuldsanerarnas Ideella Förening. I avtalet framgår förtydligande av tjänstens alla delar samt de kostnader som uppkommer i samband med tecknande av avtalet. Kund är införstådd med de rättigheter och skyldigheter som uppkommer vid tecknandet av avtalet med Skuldsanerarnas Ideella Förening (nedan SIF).
SIF bistår med följande:

Kartläggande av samtliga borgenärer (bank) (inkasso) (privata) (övriga)
Kartläggande av samtliga avtal som har ingåtts (leasing) (mobil) (hyra) (el) (övriga)
Vara ombud och föra klientens kontakt med följande svenska myndigheter/organisationer och företag:
Kronofogdemyndigheten, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Arbetslöshetskassan, Försäkringskassan, Skatteverket, Kriminalvården, Frivården, Domstolsväsendet samt arbetsgivare.
Kartlägga klientens möjlighet att få skuldsanering.
Rådge klienten om möjligheter att uppfylla krav för skuldsanering, tex (omförhandla sina kostnader) (gå i behandling för missbruk) (upprätta en månadsbudget)
Upprätta en ansökan om skuldsanering.
Vara ombud vid frågeställningar från Kronofogdemyndighetens jurister på skuldsaneringsenheten.
Vara ombud mot borgenärer som emotsätter sig ett inledande om skuldsanering.
Överklaga och driva omprövning om Kronofogdemyndigheten felaktigt gett avslag på din önskan om skuldsanering.

KOSTNADER SAMT BINDNINGSTID

Kostnad fast pris: 60 000 sek.
Betalning sker när skuldsaneringen blir godkänd.
SIF kan, vid godkänd skuldsanering, inte kräva någon direkt betalning från dig som kund. Fordran ingår i skuldsaneringen.

Detta avtal börjar gälla samma dag som avtalet undertecknas av båda parter med Bank ID.