Ansökan om skuldsanering 

Ansök skuldsanering med oss 

Ansökan om skuldsanering är ett modigt första steg på vägen mot ett skuldfritt liv. 
Det är tufft att genomgå en skuldsanering. Men när du väl genomfört processen kan du få en nystart på livet. 

Du kan ansöka om skuldsanering direkt hos kronofogden.
Men om du tycker att det känns krångligt så kan du också ansöka via oss här på Skuldsanera.com. 

Hur gör man en ansökan om skuldsanering?

En ansökan kan göras på olika sätt. Du kan som tidigare nämnt ansöka om skuldsanering direkt hos kronofogden. 
Men du kan också låta oss på Skuldsanera.com göra det åt dig.
Då sköter vi allt, från ansökan till genomförd skuldsanering.

Du kan också anlita oss för att endast göra själva ansökningen.*
Då kan du sedan sköta dina inbetalningar på egenhand
när ansökan väl har blivit beviljad.

Enklare att ansöka

På Skuldsanera.com arbetar vi efter ett koncept där du abonnerar på juridisk rådgivning och stöd under skuldsaneringsprocessen.

 1. Vi har ingen bindningstid och ingen uppsägningstid. Du kan alltså bryta med oss precis när du vill. 
 2. Vi låter dig välja. Du väljer själv hur länge och under vilka steg i processen som du behöver vårt stöd.

Vad krävs för att få en ansökan om skuldsanering beviljad?

Vem kan få skuldsanering? 
Detta är en vanlig fråga många ställer sig då ekonomin börjar gå dåligt.
 Vi skall försöka besvara dessa frågor åt dig.

För att få skuldsanering måste följande villkor uppfyllas: 

 • Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder under överskådlig tid (vanligen 10 år)
 • Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden
 • Folkbokförd i Sverige som person
 • Huvudsakliga intressen både professionellt som personligt är i Sverige
 • (Med det menas att du t.ex. bor, arbetar eller har dina skulder i Sverige)
 • För dig som driver näringsverksamhet så skall ekonomin i företaget vara enkel att utreda.
 • Du får inte ha ett näringsförbud i dag
 • Att du inte tidigare fått skuldsanering

Kan man göra en ansökan om skuldsanering för företag?

Både ja och nej. 

Du kan ansöka om skuldsanering för företagare, men inte för ett företag. Om du får skuldsanering för företagare
så är det din personliga ekonomi som saneras, inte företagets. 

Kan man göra ansökan om skuldsanering för andra gången?

Du kan alltid ansöka om skuldsanering.
Men om du har blivit beviljad skuldsanering tidigare kommer du behöva ha särskilda skäl för att få det igen.

Det Kronofogden tittar på är då det gäller skuldsanering för en andra gång är:

 • Omständigheterna till varför du har dragit dig på nya skulder
 • Det kan också gälla om dina förutsättningar för att förbli skuldfri har ändrats
 • Om du tidigare har haft en skuldsanering som du inte fullföljde,
  så tittar de även på anledningen till varför du misslyckades i din tidigare skuldsanering.

Står du i skuld? Kontakta oss på skuldsanera!


Är din skuldbörda orimlig? Ansök om skuldsanering

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om vad skuldsanering skulle
innebära för dig och hur det går till när man göra en ansökan om skuldsanering.

Vi kan ge vägleda dig igenom processen eller bara ge dig goda råd om så önskas. 

Själva ansökan utgör det första steget på vägen mot ett skuldfriare liv genom ansökan om skuldsanering.