Existensminimum

Vad innebär det? 

Existensminimum är förbehållsbeloppet som räknas ut att vara det belopp som du har att leva på då du genomgår en skuldsanering.

Själva beloppet är anpassat för att ge dig precis så mycket som du behöver för att klara dina vardagsutgifter.
I förbehållsbeloppet ingår din boendekostnad samt ett normbelopp som är till för att täcka dina levnadskostnader. 

Vad är ett normalbelopp vid existensminimum?

Ett normalbelopp är en sammanlagd summa ämnad att täcka dina grundläggande mänskliga utgifter (utöver boendet).

Hur mycket normalbeloppet ligger på bestäms och ändras av riksdagen varje år.
Beloppet är ämnat att täcka utgifter för saker såsom:

 • Mat
 • Kläder
 • Hygien
 • Telefoni
 • Hushållsel
 • Försäkringar och andra mindre utgifter som kan tillkomma 

För 2021 ligger normalbeloppen på följande: 

 • 5 016 kronor för en ensamstående vuxen
 • 8 287 kronor för sammanlevande makar eller sambor
 • 2 662 kronor för barn till och med 6 år
 • 3 064 kronor för barn 7 år eller äldre

Om du vill så kan du göra en uppskattad uträkning över hur mycket just du kan få i existensminimun.

För att få en insikt över detta så skall du:

 • Addera din boendekostnad med ditt normalbelopp.
 • Du använder den ovanstående summan som står framför den kategorin du tillhör (om du har barn tar du även deras summor och adderar dem till din egen) + din boendekostnad.

Exempelvis, för en familj med ett barn på över sju år med en boendekostnad på 6000 kronor blir existensminimum 8287 + 3065 + 6000.
Sammanlagt får familjen runt 17.352 kr i existensminimum.

Bidrag kan påverka hur mycket du får ut som minimum

Om du får andra bidrag så kan dessa påverka hur mycket du får i existensminimum.

Andra bidrag kan nämligen komma att räknas som antingen inkomst eller som något som sänker din levnadskostnad.

Om du exempelvis har en hyra på 6000 kronor och får ett bostadsbidrag på 900 kronor.
Så kommer din totala boendekostnad att noteras som 5100kr istället för 6000 kronor.

Om vi då gör om den tidigare uträkningen med familjen blir det nya beloppet 8287 + 3065 + 5100.
Sammanlagt så får familjen nu runt 16.452 kr i existensminimum.

Behov av att se över ekonomin med existensminimum?

Har du skulder som du inte kan betala i tid? Intresserad av att veta mer om existensminumum?
Behöver du hjälp med att ta dig igenom ansökningsprocessen för skuldsanering? 

Kontakta då oss på Skuldsanera.com så hjälper vi dig med stöd och ekonomisk rådgivning.

Skuldsanering och ansökningsprocessen – Hur den påverkar ditt existensminimum

Vi gör ansökningen tillsammans med dig och kan även agera som ditt juridiska ombud.

Existensminimum bestäms genom att Kronofogden tar tillsammans med oss reda på var din smärtgräns ligger.

Vi hjälper dig även om du har:

Det ger att du får en lägre inkomnst än vad du är van vid, men du kommer att se till att betala dina skulder under kontrollerade former.

Står du i skuld? Kontakta oss på skuldsanera!


Skuldsanering genom existensminimum – Vi guidar dig

Behöver du hjälp att bli skuldfri, kontakta oss så hjälper vi dig ta kontroll över din ekonomi.

Kontakta oss om du vill veta mer om skuldsanering och existensminimum.