Skuldsanering Lund

FAQ – Vanliga frågor

Hur kompletterar jag ansökan?

Om du ombeds skicka kompletterande uppgifter till Kronofogden angående din skuldsanering kontaktar du oss så tar vi fram underlaget tillsammans.
Efterfråga skriftlig förfrågan från Kronofogden om de kontaktar dig gällande kompletterande uppgifter via telefon.
Det kan ta allt ifrån två till fyra månader från det att ansökningen är inskickad, tills att kronofogden kontaktar dig och ber dig besvara med kompletterande frågor gällande din ansökan.

Vad händer vid avslag?

Ifall du får avslag på din ansökan så kommer nästa steg bli att du tillsammans med din rådgivare och jurist granskar det fattade beslutet och din inskickade ansökan tillsammans.
Detta görs för att se över huruvida ni ska börja om och göra en helt ny ansökan från grunden, eller ifall det går att överklaga det beslutet som har fattats.

Brev från kronofogden?

Om du får brev från Kronofogden gällande ditt ärende kan du kontakta oss för rådgivning.
Om du skulle få brev från Kronofogden gällande andra angelägenheter än din skuldsaneringsansökan, så kommer du att behöva besvara dessa brev på egen hand.
Vi företräder dig endast i angelägenheter som berör din ansökan om skuldsanering.

Vad att göra under ansökningsperiod?

Det absolut viktigaste under ansökningsperioden är att du inte drar på dig nya skulder.
Skulle det ske kan kronofogden ge avslag på din ansökan om skuldsanering.
Vårt råd är att du ser till att behålla pengar för de nödvändiga utgifterna såsom exempelvis hyra och mat.
De pengar som blir över kan du sedan använda till att betala av dina skulder.

Hur får jag enkelt tag i min rådgivare?

Det bästa tillvägagångssättet är att skicka dina frågor till din rådgivare via mail.
Ifall du inte har eller inte hittar din rådgivares mail är du välkommen att maila in till oss på Kontakt@skuldsanera.com.