Problem med skulder?

Förbehållsbelopp

Vi hjälper dig räkna ut vad ditt förbehållsbelopp blir

Förbehållsbelopp är det belopp som blir kvar efter att Kronofogden gjort en löneutmätning.
Beloppet är ämnat att täcka både dig och din familjs försörjning under hela skuldsaneringsprocessen. 

Kronofogden räknar ut hur mycket förbehållsbeloppet blir genom att titta på vad det finns för utgifter, inkomster och skulder.
Det beloppet som blir kvar när allt är beräknat och betalt för månaden, är ditt förbehållsbelopp.

I korthet ser det ut se ut såhär. 

 • boendekostnad + normalbelopp = förbehållsbelopp

Hur förbehållbelopp räknas ut

När Kronofogden ska räkna ut hur stor din summa blir, tar det med olika faktorer i beräkningen. 

Bland annat din boendekostnad, men också ditt normalbelopp. 

I normalbelopp ingår kostnader som du har för:

 • Kläder
 • Mat
 • Hygien
 • Telefon
 • Försäkringar
 • Hushållsel
 • Andra mindre utgifter för tillfälliga behov.

Storleken på ditt normalbeloppet påverkas också av andra faktorer som till exempel:

 • Studiebidrag
 • Barnbidrag
 • Underhållsbidrag

Vad undersöks vid fastställning av förbehållsbeloppet

Hur mycket du får i förbehållsbelopp bestäms i samband med att Kronofogden gör en löneutmätning.

Löneutmätningen är till för att titta på hur mycket av din lön som kan effektivt avsättas för att betala av dina skulder.

Målet är att hitta en balans där du effektivt kan betala av dina skulder och samtidigt leva ett värdigt liv.

De kommer bland annat titta på vad du har i:

 • Lön
 • Pension
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Aktivitetsbidrag
 • Arbetslöshetsersättning

Ifall du är gift eller sambo noteras det också i utredningen.
Men din partners ekonomi kommer inte att utredas.

Kronofogden kommer också kontakta:

 • Din arbetsgivare
 • A-kassan
 • Försäkringskassan
 • Med flera

Minimibelopp/normalbelopp vid förbehållsbelopp

Kronofogden räknar vid varje enskilt år ut vad ditt normalbelopp blir under året.

Normalbeloppet är direkt kopplat till konsumentprisindex som Sveriges centrala banker fastställer. 

För 2020 ser siffrorna genom förbehållsbelopp ut såhär:

 • 5 002 kronor som ensamstående vuxen
 • 8 264 kronor för sammanlevande gifta eller sambos
 • 2 654 kronor, barn till och med 6 år
 • 3 055 kronor, barn 7 år eller äldre

Vägen till att bli skuldfri kan kännas lång trots förbehållsbelopp

Att bli skuldfri är inte någon lätt uppgift. Det är en utmaning som både är svår och tar tid.

Det finns ofta många frågor och många olika steg som man måste ta sig igenom.
Men man behöver inte göra det ensam.

Det finns hjälp att få till trots förbehållsbelopp-.
Vi på Skuldsanera.com hjälper dig att navigera igenom stormen. 

Står du i skuld? Kontakta oss på skuldsanera!

Vad ingår i förbehållsbelopp?

I förbehållsbeloppet ingår

- Boendekostnad,
- Normalbelopp som ska täcka dina vanliga levnadsomkostnader.

I normalbeloppet ingår bland annat kostnader för:
mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov.

Hur mycket är förbehållsbelopp 2021?

För 2021 är normalbeloppet:

5 016 kronor för en ensamstående vuxen
8 287 kronor för sammanlevande makar eller sambor
2 662 kronor för barn till och med 6 år
3 064 kronor för barn 7 år eller äldre

Vad innebär förbehållsbelopp?

Det belopp som gäldenären får kvar att leva på kallas förbehållsbelopp eller existensminimum.
En skuldsanering innebär att gäldenären lever på förbehållsbeloppet under en viss tid och när skuldsaneringen är klar skrivs resterande skulder av.


Vi hjälper dig få kontroll på din ekonomi och hur förbehåll hanteras

På Skuldsanera.com hjälper vi dig igenom hela processen.
Våra skuldsanerare sköter kontakten med kronofogden i din hemkommun.

Vi kan agera som ditt juridiska ombud och företräda dig alla ärenden som berör din skuldsanering. 

Det finns ingen bindningstid, så vi hjälper så dig länge du känner att du vill ha vårt stöd.
Enkelt uttryckt så hjälper vi dig till chansen att leva ett skuldfriare liv.

Kontakta oss idag så kan vi tillsammans se till att du och din ekonomi får en nystart till trots förbehållsbelopp.


Redan vid första telefonkontakten så fick jag en egen handläggare, som har hjälpt mig med allt, det har varit så värdefullt för mig att kunna ta allt med samma person. Det tog 7 månader och det var väldigt tufft, jag önskar ingen att behöva gå igenom detta själv.
Jag ger betyget 11 av 10! Jag vill särskilt tacka Emilia som försvarade mig mot kronofogden och dom xxx inkassobolagen! 
 
//Tessan A

Så bra! Har fått smarta tips och de har skött allt åt mig! Jag har själv svårt att sköta administrativa saker så det passade mig perfekt att ge en fullmakt för att sanera mina skulder. Kronofogden gav vid första ansökan avslag, kronofogdens handläggare påstod att jag inte hade gjort tillräckligt för att betala av på mina skulder, men jag har haft utmätning på min lön i flera år. Jag fick hjälp att överklaga till tingsrätten och efter 3 månader så vann vi där och kronofogden blev tvingade att i alla fall genomföra min skuldsanering! Detta tog över 11 månader, helt galet! Men nu är skiten klar. Jag rekommenderar alla med skulder att ringa dem och lägga alla korten på bordet och lyssna på råden de ger.  

/Jörgen S

Jag har fått hjälp med att genomföra min skuldsanering. Jag fick skulder på grund av att jag blivit utförsäkrad från försäkringskassan. Det kändes så kränkande när ingen förstod att jag fortfarande inte mådde bra efter min utbrändhet. När jag ringde skuldsanerarna så hade dem stor förståelse för min situation och hade redan hjälpt andra kvinnor i liknande livsöden. När skuldsaneringen gick igenom så var det en tung sten som släppte. Ni ska ha ett stort tack!

/Eva L