Har du drabbats av skatteskulder?

Står du i skatteskulder?

Har du drabbats av skatteskulder?
Och vad är egentligen en skatteskuld? En skatteskuld uppstår om du t.ex. glömmer att betala in din skatt eller betalar den försent. 

Hur förvandlas min obetalda skatt till en skuld hos kronofogden?

Vad är skatteskuld och varför hamnar den hos Kronofogden istället för hos Skatteverket? 

Den första helgen varje månad gör Skatteverket en avstämning av alla skattekonton.
Om du t.ex. betalade in din skatt försent, eller glömde bort att betala den helt och hållet, 
kommer du ha en skatteskuld på ditt skattekonto vid avstämningen.

Om du har en skatteskuld vid avstämningen slussar Skatteverket över skulden till Kronofogdens register
och Kronofogden skickar därefter ut ett brev om att din obetalda skatt, nu är en skuld hos dem.

Vem kan få skatteskulder?

Det är inte bara privatpersoner som kan drabbas av skatteskulder. Företag, dödsbon och omyndiga kan också drabbas.

 • Vad händer t.ex. om det finns en skatteskuld i ett dödsbo med flera delägare? Om det finns pengar i dödsboet så kommer pengarna användas för att betala av skatteskulden, innan överskott delas ut till dödsbodelägarna. Om det inte finns några pengar behöver inte delägarna betala skatten med egna pengar. Skulden restförs i stället till Kronofogden och skrivs av efter fem år. Skulden restförs i stället till Kronofogden och skrivs av efter fem år.
 • Vad händer om du är omyndig och får underskott på skattekontot?
 • Även du som är under 18 år kan få ett underskott på skattekontot ifall du har betalat för lite skatt.
  Detta kan t.ex. ske om du har sålt värdepapper och försäljningen resulterat i en beskattningsbar vinst.
 • Vad händer om någon som är omyndig inte betalar sin skatt? Om du som är omyndig inte betalar din skatteskuld i tid, så är reglerna de samma som för en myndig person.
  Skuldbeloppet kan därför överlämnas till Kronofogden för indrivning.

Hur löser du problemet om du har fått skatteskulder?

Om du har fått en skatteskuld så finns det olika sätt som du kan lösa problemet på:

 • Om du inte har kunnat eller helt har glömt att betala din skatt så kan du betala hela beloppet till Kronofogden.
 • Om du betalade in din skatt försent så kan du ha fått ett överskott på ditt skattekonto.
  Om så är fallet kan du kontakta Skatteverket och begära att de använder överskottet du har på ditt skattekonto till att
  betala skatteskulden du har hos Kronofogden. Men kom ihåg att du även måste betala mellanskillnaden till Kronofogden.
 • Företag som har en skatteskuld får först ett betalningskrav från Skatteverket. Skulle de forfarande vid nästa avstämning
  ha ett underskott på skattekontot, skickas skulden till Kronofogden. Om detta sker ska företaget:

  • Betala hela skulden inklusive ränta enligt Kronofogdens betalningskrav.
  • Beloppet skall vara bokfört på Kronofogdens konto senast det datum som finns angivet i kravbrev. 

Står du i skuld? Kontakta oss på skuldsanera!

Skuldsanering och skatteåterbäring. Hur fungerar det?

Får du tillbaka på skatten innan beslutet om skuldsanering har vunnit laga kraft, så går pengarna till att betala skulder i allmänna mål som du har i Kronofogdens register. Annars är det som vanligt med skatteverket.

Skatteskulder går det att inkludera i Skuldsanering?

Alla former av skulder kan inkluderas i ansökan. Generellt sätt så brukar det fungera även med skatteskulder, vilket främst gäller egna företagare. Skulder har en möjlighet att saneras genom skuldsanering.

Är det enkelt med skatteskuld eller skatteskulder att få skuldsanering?

Det är precis som alla andra skulder. Det gäller att ansöka om skuldsanering.
Skatteskuld eller flera skatteskulder har en möjlighet till skuldsanering.


Har du skatteskulder?

Ifall du har problem med skatteskulder är du varmt välkommen att diskutera dina problem med oss på Skuldsanera.com.
Vi hjälper dig se över vad som är bäst för just din situation.
Vi hjälper dig även ansöka om skuldsanering ifall det behövs. 

Vi hjälper dig även om du har:

Så frågan är: Har du drabbats av skatteskulder?