Har du hamnat hos Kronofogden?

Hamnat hos Kronofogden?

Har du hamnat hos Kronofogden?
Och vad innebär det egentligen att hamna där?

Vilka är kronofogdemyndigheten?

Kronofogdemyndigheten är en statlig förvaltningsmyndighet, deras uppdrag är att se till folk betalar in sina skulder. 
Om du är skuldsatt kommer du med stor sannolikhet att komma i kontakt med Kronofogdemyndigheten i samband med att de försöker driva in pengarna som du är skyldig. 

Kronofogdemyndigheten arbetar både med olika statliga skulder som privatpersoner dragit på sig,
och med företagsrelaterade skulder. 

 • Statliga skulder kan t.ex. vara parkeringsböter, skatteskulder och bankskulder.

Hur hamnar man hos dem?

Att hamna hos Kronofogden är inte något man vill.
Lyckligtvis får man en hel del chanser på sig att betala av sina skulder innan de hamnar hos Kronofogdemyndigheten.

Anledningen till varför din skuld hamnar hos Kronofogden kan vara så enkel som att:

 • Du exempelvis har fått en faktura som du trots påminnelser missat att betala
 • Men det är inte bara obetalda fakturor som kan leda till att du hamnar hos Kronofogden. Inkassokrav, skatteskulder eller slarv med avbetalningar av lån kan också resultera i att du slutligen hamnar hos där. 

Vad händer när min skuld hamnar hos Kronofogden?

Det är bra att komma ihåg att Kronofogden kan driva in skulder på många olika sätt.
Om du inte kan betala in din skuld till Kronofogden så kommer en undersökning att göras för att se
vilka tillgångar du har till ditt förfogande. 

Oftast ber de dig då att fylla i uppgifter om t.ex.:

 • Inkomst
 • Familjeförhållanden
 • Bostadskostnader
  m.m.

Vad innebär utmätning?

När Kronofogden gör en utmätning kollar de på vad du har för tillgångar till ditt förfogande. 
Med tillgångar menas allt ifrån:

 • Lön eller annan inkomst
 • Sparkapital, aktier, obligationer, fonder
 • Lös egendom, t.ex. pengar, bilar, eller pengar du skulle få tillbaka på skatten eller annan typ av värdefull egendom som återfinns i hemmet
 • Bostadsrätt eller fast egendom, t.ex. fastighet eller tomträtt

Vi hjälper dig även om du har:

De gör detta för att ta reda på om det t.ex. går att dra pengar från din lön eller sälja din egendom för att betala av din skuld.

Står du i skuld? Kontakta oss på skuldsanera!


Riskerar jag att få en betalningsanmärkning om min skuld hamnat hos Kronofogden?

Det ärliga svaret är ja. Det finns tyvärr en ganska stor risk för att det blir så. 

Om din skuld har hamnat hos Kronofogdemyndigheten och det har beslutas att du ska betala in skulden inom en viss tid,
så är det tyvärr väldigt sannolikt att du får en betalningsanmärkning även om du betalar i tid. 

Skadan är så att säga redan skedd om ärendet har hamnat hos Kronofogden.

Skulle du få en betalningsamärkning så kommer detta att registreras hos Kronofogdemyndigheten.
Informationen kommer även att gå vidare till kreditupplysningsföretagen. 
När andra sedan gör kreditupplysningar på dig kommer de att se att du har en betalningsanmärkning. 

 • För att minimera risken för att få en anmärkning ska du alltid se till att betala i tid
 • Skulle du få en anmärkningen kommen denna att tas bort tre år efter att skulden blivit betald

Vi på Skuldsanera.com hjälper dig självkart att reda ut de juridiska begreppen samt att ta reda på om du har rätt till skuldsanering.
Vi kan också sköta hela processen och all kommunikation med Kronofogden åt dig, om din skuldsaneringsansökan beviljas. 

Har man rätt till skuldsanering om man hamnat hos Kronofogden?

Du kan ha rätt till skuldsanering om du uppfyller de villkoren som finns för skuldsanering.

Att få en skuldsanering innebär att det görs en konkret plan för hur dina skulder ska betalas av under en bestämd period. Medans du betalar av skulden så lever du på existensminimum.

När perioden är över, så är du skuldfri.

Vem avgör om jag har rätt till skuldsanering?

 • Det är Kronofogden som kommer avgöra om du har rätt till skuldsanering
 • Det är också Kronofogden som utreder om du uppfyller de kraven som finns

Hur går det till?

 • Om Kronofogden anser att du uppfyller kraven kommer de att fatta ett beslut om att inleda skuldsanering
 • I beslutet bestäms det hur mycket du skall betala varje månad

Måste jag vände mig till Kronofogden för att få skuldsanering?

Nej, ifall du tycker att känns krångligt eller svårt att hålla koll på alla juridiska termer och alla olika steg i processen så kan du vända dig till oss.