Information banner bild

Olika typer
av skuldsanering

Skuldsanering finns både för privatpersoner och företagare.
De båda skiljer sig åt i bland annat betalningstid och betalningsfria månader.

Vid skuldsanering för privatpersoner är det vanliga tillvägagångssättet att du betalar under en fem års period, och har Juni och december som betalningsfria månader.

Vid skuldsanering för företagare är det tre år utan betalningsfria månader, och du måste även betala ett minimibelopp utöver ditt existensminimum.
Minimibeloppet är en sjundedel av prisbasbeloppet som betalas in per kvartal.

Skuldsanering information

Skuldsaneringsförloppet

  • Kronofogden granskar ifall du är uppfyller kraven och är behörig till att få skuldsanering
  • Finner kronofogden dig behörig fattar de sedan beslut om att inleda skuldsanering
  • Cirka sex veckor efter kronofogdens beslut får du ett förslag om skuldsanering
  • Kronofogden skickar även förslaget till dina borgenärer
  • Nästa steg är ett slutligt beslut där det även klargörs hur skuldsaneringen ska gå till
  • Alla skulder flyttas och hamnar hos kronofogden
  • Du följer betalningsplanen och betalar successivt av dina skulder
  • Du betalar varje månad förutom i juni och december, dessa blir betalfria månader

Skuldsaneringsansökning

För att kunna bli beviljad skuldsanering måste du först skicka in en skuldsaneringsansökan till kronofogdemyndigheten.
Du kan göra detta oavsett vart dina skulder ligger någonstans. 
Som privatperson är det viktigt att känna till att det finns tre olika tillvägagångssätt gällande skuldsaneringsansökningar: 

1. Om du vill kan du göra en ansökan om skuldsanering helt på egen hand och skicka till kronofogdemyndigheten .

2. Du kan också kostnadsfritt konsultera med kommunens budget- och skuldrådgivare och sedan skicka in din ansökan via den vägen.

3. Eller så kan du mot arvode anlita en juridisk specialist som hjälper dig genom hela ansökningsprocessen.

Skuldsaneringsansökning bild