Löneutmätning och skuldsanering

Har du fått löneutmätning?

Löneutmätning görs ifall du har flera skulder som inte kan betalas av i tid. 
Kronofogden gör då en utmätning där de kollar på hur mycket av din lön som direkt kan gå till att betala av dina skulder. 

Efter utmätningen kommer du att ha ett specifikt belopp kvar att leva på, detta beloppet kallas för existensminimum. 

Att löneutmätning har skett behöver inte betyda att det är omöjligt att utföra skuldsanering.   
Det kan ibland vara tom svaret på att få en bättre ekonomi.

Detta sker när din ekonomi utreds av kronofogden – Löneutmätning

När Kronofogden börjar utredningen av din ekonomiska situation så skickas en blankett vid namn
”Redogörelse för inkomster och utgifter” ut.

I denna blankett lämnas uppgifter om:

 • Din privata ekonomi
 • Dina levnadsförhållanden

Dessa uppgifter kan även lämnas in digitalt på kronofogdens hemsida.

När du fyller i blanketten är det viktigt att du är noga med att besvara frågorna korrekt.
Annars kan beräkningen bli fel. 

Skulle beräkningen bli fel kan det resultera i att du får behålla mindre pengar än väntat. 

Om du valt att låta oss vara ditt juridiska ombud är det också viktigt att du meddelar oss ifall din situation förändras.

Gör du inte det kan vi inte korrigera löneutmätningen.

Hur görs en löneutmätning?

När Kronofogden gör en löneutmätning tittar de på hur mycket av din lön som kan avsättas för att betala av dina skulder.

Målet är att hitta en balans där du effektivt kan betala av dina skulder och samtidigt leva ett värdigt liv.

När Kronofogden gör en löneutmätning tar de vissa faktorer i beaktning. 

De kommer bland annat titta på vad du har i

 • Lön
 • Pension
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Aktivitetsbidrag
 • Arbetslöshetsersättning

Ifall du är gift eller sambo noteras det också i utredningen. Men Kronofogden utreder inte din partners ekonomi.

Kronofogden kommer också kontakta

 • Din arbetsgivare
 • A-kassan
 • Försäkringskassan
 • Med flera

Hur mycket får jag behålla av lönen och hur mycket dras av?

Det belopp som du får behålla kallas för existensminimum.

Existensminimum är en summa ämnad att täcka kostnader för

 • Mat
 • Kläder
 • Hygien
 • Telefon
 • Hushållsel
 • Försäkringar
 • Mindre utgifter för tillfälliga behov

Beloppen för ett existensminimum sätts varje år av SCB.

För 2021 ligger normalbeloppen på följande siffror: 

 • 5 016 kronor för en ensamstående vuxen
 • 8 287 kronor för sammanlevande makar eller sambor
 • 2 662 kronor för barn till och med 6 år
 • 3 064 kronor för barn 7 år eller äldre

Så pågår en löneutmätning och skuldsanering med oss

Löneutmätningen kommer att pågå så länge det finns inkomster att utmäta och så länge skulden betalas av. 

På Skuldsanera.com kan vi hjälpa dig igenom hela processen fram till ett skuldfriare liv. 

Ifall du inte orkar eller vill ta kontakt med kronofogden för att starta en löneutmätning, kan vi göra det åt dig.

 

Vi på Skuldsanera.com kan hjälpa dig med skuldsanering trots utmätning

Vi erbjuder både stöd och rådgivning så länge du behöver det. 

Du kan kontakta oss vare sig du nyligen hamnat i ekonomiska bekymmer eller haft det under en längre tid. 

Vi kan hjälpa dig igenom hela processen tills du blir skuldfri.

Här kan du läsa mer om:

Kontakta oss hos Skuldsanera.com så hjälper vid dig ta kontroll över din ekonomi till trots löneutmätning.

Står du i skuld? Kontakta oss på skuldsanera!

Kan man göra skuldsanering till trots löneutmätning?

Ja, det är inget som direkt hindrar att man kan få en skuldsanering beviljad på grund av en löneutmätning.
Vi har erfarenheter sedan tidigare att få sådana ärenden beviljade.

Är det några problem att ha fått löneutmätning vid skuldsanering?

Det viktiga är att samtliga skulder även de framtida möjliga skulderna är stoppade eller förhandlade hos gäldenärerna (de du är skyldig pengar). Löneutmätning är en effekt av detta. De skulder som du har in i skuldsaneringen är de som som saneras samt du får en möjlighet att bli skuldfriare med. Kronofogden är den samarbetspart som är din viktigaste partner i detta.

Kan man få löneutmätning under en pågående skuldsanering?

Ja, det kan man. Det viktiga är att inte dra på sig fler skulder under en skuldsanering.
Därför är det viktigt att göra en ordentlig skuldrådgivning inför själva skuldsaneringen.
Vilket vi hjälper till med inför och under själva saneringen.