Föreläsningar

Skuldsanerarna ideella förening

Skuldsanerarna Ideella förening är en allmännyttig rörelse vars ändamål att förbättra livskvaliteten för behövande i ekonomisk mening.

Föreningen verkar för en mer effektiv och human lagreglering av socioekonomiska skyddsmekanismerna i samhället.
Föreningen för dialog inom politiken, med myndigheter och media, samt med envar som brinner för ett mer omhändertagande samhälle.
Föreningen bistår även med kostnadsfri juridisk och ekonomisk rådgivning vid insolvensförfaranden.

Den löpande driften av verksamheten bedrivs av såväl volontärer som anställda specialister.
Medlemsavgiften går oavkortat till att utöka det stöd samt den påverkan på beslutsfattarna som krävs för att förbättra situationen för den växande skaran av skuldsatta i samhället.

Skuldsanerarna ideella förening är en social hjälpverksamhet som handfast hjälper människor, men framför allt arbetar vi förebyggande mot i kampen mot överskuldsättning.
Styrelsearbetet i föreningen är ideellt, inget arvode utgår till styrelsen.