Problem med skulder?

Det Sanera skulder 

Sanera skulder lättar på din skuldbörda så att du får en möjlighet att betala av dina skulder, och i med det, en chans till en nystart i livet.

Tanken med en sanering av skulder är att du som är skuldsatt med stora skuldbördor,
ska få en chans att lösa dina ekonomiska problem.

Saneringen ser också till att borgenärerna, alltså de du är skyldig pengar. 
Får i alla fall en del av sina fordringar betalda. 

Vad innebär det att sanera sina skulder?

En sanering innebär att du som har stora skulder som du inte har lyckats lösa på egen hand,
får en plan för hur dina skulder ska betalas av. 

Att genomföra en sanering innebär också att du måste leva på existensminimum tills skulden är betald. 
Men när processen är slutförd är du skuldfri. 

 • Att leva på existensminimum innebär att dina inkomster och utgifter granskas.
  Granskningen görs för att se efter hur mycket du kan betala in varje månad och fortfarande klara av vardagen.
  Utöver detta så tillkommer det också något som kallas normalbelopp. 
 • Normalbeloppet är ett belopp avsett att täcka t.ex. mat, hygien, försäkringar, kläder och andra nödvändiga saker.

Efter att dina utgifter, inklusive normalbeloppet, har dragits från dina inkomster.
Så har du alltså det belopp som du ska betala tillbaka, 10 månader om året, under de år du sanerar dina skulder.

 • När du är klar med din skuldsanering så har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen.

Vad säger lagen om att sanera skulder?

Sanering av skulder regleras i Skuldsaneringslag (2016:675).

Du kan läsa vad som sägs i Skuldsaneringslagen här.


Ta chansen att starta om – Sanera dina skulder

Många svenskar lever idag av olika anledningar med skuldbördor som de aldrig kommer kunna betala tillbaka på egen hand. 
Detta kan leda till ett långvarigt socialt och ekonomiskt utanförskap.

Att ansöka om att få sanera dina skulder kan då bli en möjlighet att lätta på skuldbördan och starta om på nytt. 

 • Du bör tänka på att det inte handlar om storleken på dina skulder utan din förmåga att betala tillbaka dem.
 • Om du inte kan förväntas ha en rimlig chans att betala tillbaka dina skulder inom 10 år, så är det ett skäl för att du skulle kunna vara berättigad en skuldsanering.

Kom också  ihåg att du alltid har rätt att lämna in en ansökan om skuldsanering.
Det är Kronofogden som avgör om du uppfyller kraven.


Sanera skulder – Skuldsanering steg för steg

Om du är är skuldsatt och vill sanera skulder som du inte klarar av på egen hand, 
Gör du klokt i att ansöka om skuldsanering.
Såhär går processen till: 

 • Kronofogden utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
 • Om du uppfyller kraven fattar Kronofogden ett beslut om att inleda skuldsanering.
  I beslutet berättar Kronofogden också hur mycket du ska betala in varje månad.
  För att komma igång med skuldsaneringen så snabbt som möjligt så ska du börja betala in till Kronofogden omgående.
 • Du får ett förslag om skuldsanering från Kronofogden drygt sex veckor efter beslutet om att inleda skuldsanering.
 • Kronofogden skickar därefter ett förslag till dina borgenärer (alltså dem du är skyldig pengar).
  I förslaget ingår alla skulder som du har vid tiden för inledandet. Dina borgenärer har sedan möjlighet att svara på förslaget.
  Sedan får du ett slutligt beslut av Kronofogden där det framgår hur din skuldsanering ska gå till.
 • Du betalar av dina skulder enligt betalningsplanen.
 • När skuldsaneringen är klar så har du inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering.

Måste jag vända mig till Kronfogden?

Nej, det behöver du inte.

Du kan självklart vända dig direkt till Kronofogden och ansöka om skuldsanering.
Men om du tycker att det känns krångligt, eller är osäker på hur du ska göra så kan du istället vända dig till oss på Skuldsanera.com.
Vi arbetar enligt ett koncept där du abonnerar på juridisk rådgivning och hjälp under hela eller delar av processen.

Vi sköter sedan antingen hela processen åt dig, inklusive all kontakt med Kronofogden.
Eller också hjälper vi dig, om du så önskar, enbart att göra en ansökan om skuldsanering.

 • Ett mellanläge är att vi kan hjälpa dig genom processen till det att din skuldsanering har kommit igång
  och går utan problem.

Har skulderna växt dig över huvudet? 

Har du skulder som du inte längre klarar av att hantera på egen hand? 
Undrar du t.ex. vad skuldsaneringslagen säger?
Eller vilka krav du måste uppfylla för att din ansökan om skuldsanering ska godkännas?

Då är du välkommen att kontakta oss. Vi kan besvara dessa frågor och mer.
Vi hjälper dig också att avgöra om du har möjlighet att få hjälp att sanera dina skulder.


Redan vid första telefonkontakten så fick jag en egen handläggare, som har hjälpt mig med allt, det har varit så värdefullt för mig att kunna ta allt med samma person. Det tog 7 månader och det var väldigt tufft, jag önskar ingen att behöva gå igenom detta själv.
Jag ger betyget 11 av 10! Jag vill särskilt tacka Emilia som försvarade mig mot kronofogden och dom xxx inkassobolagen! 
 
//Tessan A

Så bra! Har fått smarta tips och de har skött allt åt mig! Jag har själv svårt att sköta administrativa saker så det passade mig perfekt att ge en fullmakt för att sanera mina skulder. Kronofogden gav vid första ansökan avslag, kronofogdens handläggare påstod att jag inte hade gjort tillräckligt för att betala av på mina skulder, men jag har haft utmätning på min lön i flera år. Jag fick hjälp att överklaga till tingsrätten och efter 3 månader så vann vi där och kronofogden blev tvingade att i alla fall genomföra min skuldsanering! Detta tog över 11 månader, helt galet! Men nu är skiten klar. Jag rekommenderar alla med skulder att ringa dem och lägga alla korten på bordet och lyssna på råden de ger.  

/Jörgen S

Jag har fått hjälp med att genomföra min skuldsanering. Jag fick skulder på grund av att jag blivit utförsäkrad från försäkringskassan. Det kändes så kränkande när ingen förstod att jag fortfarande inte mådde bra efter min utbrändhet. När jag ringde skuldsanerarna så hade dem stor förståelse för min situation och hade redan hjälpt andra kvinnor i liknande livsöden. När skuldsaneringen gick igenom så var det en tung sten som släppte. Ni ska ha ett stort tack!

/Eva L