skuldsanering ansökan

Skuldsaneringsansökan kan göras antingen direkt hos Kronofogden eller, om du tycker att det verkar krånglig,

genom oss här på Skuldsanera.com.

När du gör en ansökan om skuldsanering så tar du ett modigt första steg på vägen mot ett skuldfritt liv.
Även om det kanske kommer att bli tufft, så vet du att du därigenom har möjlighet till en nystart i livet.

Hur går en skuldsaneringsansökan till?

Om du väljer att ta hjälp från oss så kommer vi att sköta hela processen åt dig,
från första ansökan till fullt genomförd skuldsanering.
Detta inkluderar också all kontakt med kronofogden.

Alternativt så kan du anlita oss för att endast göra själva ansökningen.
Då kan du sköta dina inbetalningar helt på egen hand när din ansökan blivit beviljad. 

Har jag någon chans att få din skuldsaneringsansökan beviljad?

Vem kan få skuldsanering? 
Detta är en fråga som många ställer sig när ekonomin börjar bli instabil och saker bara går sämre och sämre. 

Vi skall försöka besvara dessa frågor åt dig.

Följande krav måste uppfyllas för att du ska få skuldsanering:

 • Du är folkbokförd i Sverige.
 • Du har dina huvudsakliga intressen i Sverige.
  Med det menas att du t.ex. bor, arbetar eller har dina skulder i Sverige.
 • Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kan betala av dina skulder på under överskådlig tid
  (vanligen 10 år)
 • Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
 • För dig som driver näringsverksamhet så ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda.
  Du får inte ha ett näringsförbud i dag.
 • Du har inte tidigare fått skuldsanering.

Kan jag göra skuldsaneringsansökan för företag?

Som företagare har du möjlighet att antingen ansöka om skuldsanering för privatperson eller för företagare. 
För att få skuldsanering för företagare måste du vara eller ha varit involverad i en näringsverksamhet. 

Med involverad menar vi dig som antingen driver har drivit en näringsverksamhet.
Eller företräder/företrätt en juridisk person, t.ex. ett aktiebolag eller handelsbolag.
Som företrädare räknas t.ex.:

 • företagsledare
 • ägare
 • styrelse
 • vd

Kom ihåg att även om du ansöker som skuldsanering för företagare så
är det din privata ekonomi som saneras, inte företagets.

Tanken med skuldsanering för företagare är att du skall våga starta ett företag.
Om det inte fungerar så ska du snabbt kunna komma på fötter igen.
Och, vem vet, kanske våga starta ett nytt företag.


Kan man göra en skuldsaneringsansökan för andra gången?

Ja. Du kan ansöka om skuldsanering även om du fått det tidigare. 
Men du behöver ha särskilda skäl för att få skuldsanering en andra gång. 

Det vi kommer titta på är speciellt: 

 • Omständigheterna till varför du har dragit på dig nya skulder.
 • Om dina förutsättningar för att förbli skuldfri har ändrats.
 • Om du tidigare har haft en skuldsanering som du inte fullföljde,
  tittar vi även på anledningen till varför du misslyckades i din tidigare skuldsanering.
skuldsanering ansökan

Är din skuldbörda orimlig? Ansök om skuldsanering.

En ansökan om skuldsanering utgör det första steget på vägen mot en nytt liv utan skulder.

Vill du bli skuldfri, även om vägen dit kommer att bli väldigt tuff?

Skuldsanera.com arbetar efter ett koncept där du abonnerar på juridisk rådgivning och stöd under skuldsaneringsprocessen.

 1. Det finns ingen bindningstid och ingen uppsägningstid.
 2. Du väljer själv hur länge och under vilka steg i processen som du behöver vårt stöd.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om vad skuldsanering skulle innebära för dig.
Eller om du vill veta mer om hur det går till att göra en skuldsanering ansökan.