Skuldsanering Lilla Essingen

Behöver du hjälp med skuldsanering Lilla Essingen?

Skuldsanering Lilla Essingen är vår lokala tjänst för dig på Lilla Essingen.

Hur har du det egentligen på Lilla Essingen?

Uppriktigt – hur ser din ekonomiska situation ut? 

 • Är du i likhet med så många andra på Lilla Essingen skuldsatt?
 • Har du skulder som är svåra att hantera och ännu svåra att bli fri från?
 • Har skuldbördan med tiden blivit en alltför stor börda att hantera på egen hand? 
 • Känns det som om du inte har någon rimlig chans till att betala dina skulder inom en överskådlig framtid?
 • Har alla dina försök att reda ut situationen på egen hand misslyckats?

Känns det kort sagt som om chansen att kunna gå vidare med ditt liv blir alltmer avlägsen för varje dag som går?

Att dina möjligheter att t.ex. starta ett företag, vidareutbilda dig mitt i livet eller kanske byta karriär smälter bort som snö i vårsolen?

Behöver du hjälp med att ta kontroll över din ekonomiska situation, sanera dina skulder och minska din skuldbörda?

Då kan vår tjänst för Skuldsanering på Lilla Essingen vara den lösning som du söker.

Ansök snabbt och smidigt – Skuldsanering Lilla Essingen

 • Känns det för krångligt och byråkratiskt att vända sig till Kronofogden?
 • Är det lång väntetid för att få träffa kommunens skuldrådgivare?
 • Orkar du inte vänta på att få hjälp medan fler och fler räkningar och krav fortsätter att flyta in varje månad utan vill komma i gång NU?

Direkt. Utan fördröjningar, och utan att behöva vänta tålmodigt i kön hos kommunen på att någon ska få tid att ta hand om ditt ärende.

Vi kan hjälpa dig på Lilla Essingen inleda processen med att ansöka om skuldsanering direkt.

När du vänder dig till Skuldsanerarna så tar vi hand om hela processen åt dig, inklusive kontakten med Kronofogden, så att du kan betala av dina skulder.

Skuldsanering med hjälp från vår sida innebär att du abonnerar på juridisk rådgivning samt stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

 • Det finns ingen bindning eller uppsägningstid
 • Du väljer själv hur länge du behöver vårt stöd

Vi finns, om du så önskar, vid din sida under hela processen.

Eller tills dess att du känner att du är redo att hantera situationen på egen hand.

Vad sker vid Skuldsanering Lilla Essingen?

Tanken med Skuldsanering Lilla Essingen är att du som bor på Lilla Essingen ska få en ärlig chans att reda ut din finansiella situation, samtidigt som borgenärerna (alltså de som ska ha betalt) får i alla fall en del av sina fordringar betalda.

En kort förklaring av vad som sker vid skuldsanering sedan du på Lilla Essingen väl har gjort en ansökan om skuldsanering:

 • Kronofogden utreder ditt fall, om du uppfyller kraven för skuldsanering
 • Uppfylls kraven så fattar Kronofogden ett inledande beslut om skuldsanering.
  I beslutet berättar Kronofogden hur mycket som ska betalas varje månad.
 • För att börja skuldsaneringen så snabbt som möjligt så ska du börja betala in omgående
 • Du får ett förslag om skuldsanering från Kronofogden drygt sex veckor efter beslutet om att inleda skuldsanering
 • Kronofogden skickar därefter ett anbud till dina borgenärer
  (dom du är skyldig pengar)
 • I anbudet ingår alla skulder som du har vid tiden för inledandet.
  Därefter kan borgenärerna ha möjlighet att svara på förslaget
 • Sedan får du ett slutligt beslut av Kronofogden där det framgår hur din skuldsanering ska gå till
 • Du betalar av dina skulder enligt den betalningsplan som har tagits fram
 • Lever du redan på existensminimum så kan du få ett beslut utan betalningsplan.
  Då betalar du inte av något alls på dina skulder
 • När saneringen är klar så har du inte längre kvar skulderna som ingick i skuldsaneringen

Var på Lilla Essingen kan jag få hjälp att sanera mina skulder?

I kvarteren kring/vid bland annat:I kvarteren utmed bland annat:
Essingeleden Gamla Essinge Broväg MariebergsbronDisponentgatan, Essinge Brogata,  Josefinavägen, Luxgatan, Montebellogatan,  Patentgatan, Primusgatan, Strålgatan, etc

Skuldsanerarna har i dag huvudkontor i Stockholm. Tack vare Internet och telefon så kan vi ändå nå dig överallt. Och därmed också hjälpa dig.

I kvarteren kring/vid bland annat:

 • Essingeleden
 • Gamla Essinge Broväg
 • Mariebergsbron

I kvarteren utmed bland annat:

 • Disponentgatan, Essinge Brogata, 
 • Josefinavägen, Luxgatan, Montebellogatan, 
 • Patentgatan, Primusgatan, Strålgatan, etc

Lilla Essingen

Skuldsanerarna har i dag huvudkontor i Stockholm. Tack vare Internet och telefon så kan vi ändå nå dig överallt. Och därmed också hjälpa dig.

Vanliga frågor kring Skuldsanering Lilla Essingen

Här nedan så har vi samlat några av de vanligaste frågorna som brukar dyka upp när man talar om skuldsanering och skuldsaneringsansökan.

[wp-faq-schema accordion=1]


Har skulderna växt dig på Lilla Essingen över huvudet?

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du är skuldsatt och vill få hjälp att inled färden mot ett skuldfriare liv med vår tjänst Skuldsanering Lilla Essingen.