Allmänt om skuldsanering

Skuldsanering

Möjlighet till ett skuldfriare liv.

Grundkriterier för att få skuldsanering:

Om du är så svårt skuldsatt att du inte har någon möjlighet att betala av dina skulder under överskådlig tid, kan du ansöka om skuldsanering.
För att ansökan ska beviljas måste följande kriterier uppfyllas:


  • Svårt skuldsatt utan möjlighet att betala inom överskådlig tid (mellan fem till tio år)
  • Folkbokförd i Sverige
  • Du måste bo, arbeta eller ha dina skulder i Sverige
  • Driva näringsverksamhet vars ekonomi är enkel att utreda
  • Ha skulder som uppkommit på ett skäligt sätt

Kort om skuldsanering

Du som beviljas skuldsanering får en utformad plan för hur dina skulder ska betalas av under en bestämd period.
I regel tar det fem år att fullfölja en skuldsanering.
Under denna perioden kommer du leva på existensminimum.
När skuldsaneringen är slutförd så blir du skuldfri från de skulder som ingått i skuldsaneringen.