Skuldsanering

Skuldsanering ger dig som har skulder en möjlighet att bli av med dem innan de blir för svåra att hantera. 

Tanken med skuldsanering är att du som är skuldsatt ska få en möjlighet att lösa dina ekonomiska problem.
Samtidigt som borgenärerna (de du är skyldig pengar) ska få tillbaka iallafall en del av det du är skyldig dem. 

Vad innebär en skuldsanering?

En skuldsanering innebär att du som har ekonomiska problem som du inte har lyckats lösa på egenhand,
får en plan för hur dina skulder ska betalas av.
Samtidigt lever du på existensminimum tills skulden är betald. 

 • En skuldsanering pågår oftast i tre eller fem år, när saneringen är klar kommer du att leva skuldfriare 
  Existensminimum är den summan du har kvar att leva på varje månad efter att du betalat in till Kronofogden.
 • Summan är baserad på dina inkomster och dina utgifter. Det ingår också ett så kallat normbelopp. 
 • Normbeloppet är ett belopp avsett att täcka kostnader för t.ex. mat, hygien, försäkringar och andra nödvändiga saker.

Så för att summera. En skuldsanering innebär att du betalar in en fast summa till Kronofogden varje månad. 
Hur mycket du betalar in beror på vilka inkomster och utgifter du har. Du kommer också att leva på existensminimum.
Existensminimum är den summan pengar som blir över efter inbetalningen till Kronofogden. 

 • När du är klar med din skuldsanering så har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen.

Vad säger lagen om skuldsanering?

Skuldsanering regleras i Skuldsaneringslag (2016:675).

Du kan läsa vad som sägs i Skuldsaneringslagen här.

En skuldsanering innebär en chans att starta om

Många lever av olika anledningar med skulder som de aldrig kommer kunna betala tillbaka. 
Detta kan leda till en känsla av långvarigt utanförskap, såväl ekonomiskt som socialt. 

Skuldsanering kan ge den som befinner sig i en sådan här situation en möjlighet att starta om. 
Kom ihåg att det inte handlar om storleken på dina skulder. Det handlar om din förmåga att betala tillbaka dem. 
Om du t.ex. inte har möjlighet att betala tillbaka dina skulder inom 10 år, så kan du vara berättigad skuldsanering. 
Kom också ihåg att du alltid kan och har rätt att ansöka om skuldsanering. 
Det är Kronofogden som avgör om du uppfyller kraven.


En skuldsanering innebär en chans att starta om

Många lever av olika anledningar med skulder som de aldrig kommer kunna betala tillbaka. 
Detta kan leda till en känsla av långvarigt utanförskap, såväl ekonomiskt som socialt. 

Skuldsanering kan ge den som befinner sig i en sådan här situation en möjlighet att starta om. 

Kom ihåg att det inte handlar om storleken på dina skulder. Det handlar om din förmåga att betala tillbaka dem. 
Om du t.ex. inte har möjlighet att betala tillbaka dina skulder inom 10 år, så kan du vara berättigad skuldsanering. 
Kom också ihåg att du alltid kan och har rätt att ansöka om skuldsanering. 
Det är Kronofogden som avgör om du uppfyller kraven.

skuldsanering bild

Såhär går en skuldsanering till i korta drag

 • Kronfogden gör en utredning för att fastställa att du uppfyller kraven för skuldsanering. 
 • Om du uppfyller kraven fattar Kronofogden beslut on att inleda skuldsanering. 
 • Du får ett förslag om skuldsanering från Kronofogden drygt sex veckor efter beslutet om att inleda skuldsanering.
  I beslutet berättar Kronofogden också hur mycket du skall betala varje månad.
 • Kronofogden skickar därefter ett förslag till dina borgenärer (alltså dem du är skyldig pengar).
  I förslaget ingår alla skulder som du har vid tiden för inledandet. Dina borgenärer har sedan möjlighet att svara på förslaget.
  Sedan får du ett slutligt beslut av Kronofogden där det framgår hur din skuldsanering ska gå till.
 • Du betalar av dina skulder enligt en framtagna betalningsplan.
 • När skuldsaneringen är klar så har du inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering.

Måste jag vända mig till Kronfogden för att ansöka om skuldsanering?

Nej, om du tycker det känns krångligt eller om du är osäker på hur du ska göra.
Så kan du istället vända dig till oss.
Vi på Skuldsanera.com kan sköta hela processen inklusive all kontakt med kronofogden åt dig.
Det innebär att vi tar hand om allt gällande din skuldsanering, från ansökan till genomförd sanering. 

Här kan du läsa mer om:

Har skulderna blivet för stora att hantera på egen hand?

Du är välkommen att kontakta oss om du är skuldsatt eller vill veta mer om skuldsanering och skuldsaneringslagen. 
Vi kan också hjälpa dig att ta reda på om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.