Skuldsaneringsansökan

Vill du ha hjälp skuldsaneringsansökan?

Skuldsaneringsansökan kan du göra antingen direkt via Kronofogden eller genom oss här på Skuldsanera.com.

När du gör en skuldsaneringsansökan så tar du det första steget emot ett skuldfriare liv.
Att gå igenom en skuldsanering kan bli en utmaning. Men när allt är färdigt kan du börja ditt nya liv.

Hur gör jag en skuldsaneringsansökan?

Om du väljer att låta oss hjälpa dig så kommer vi ta hand om hela processen.

Från första ansökan till slutförd skuldsanering.
Det inkluderar all kontakt med kronofogden. 

Vad krävs för att få min skuldsaneringsansökan beviljad?

Vem kan få skuldsanering?

Detta är en vanlig fråga som många undrar över då det kan vara svårt att veta vad det finns för kriterier.

Vi ska därför försöka besvara denna frågan åt dig.

Dessa villkor måste uppfyllas för att du ska få skuldsanering:

 • Du är svårt skuldsatt och kan inte betala av dina skulder under överskådlig tid (vanligen 10 år).
 • Du är folkbokförd i Sverige.
 • Du har dina huvudsakliga intressen i Sverige.
 • (Med det menas att du t.ex. arbetar, bor eller har dina skulder här.)
 • Om du driver en näringsverksamhet så ska företagets ekonomi vara enkel att utreda.
 • Du får heller inte ha något näringsförbud i dagsläget.
 • Du har aldrig tidigare fått skuldsanering.
 • Skuldsaneringen är en rimlig lösning med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden.

Vem kan göra en skuldsaneringsansökan för ett företag?

För att få skuldsanering för företagare måste du ha varit eller vara delaktig i en näringsverksamhet.

Ifall du är företagare kan du på egen hand välja ifall du vill ansöka om skuldsanering för företagare eller vanlig skuldsanering.

Med delaktig så menar vi dig som har drivit eller driver en egen näringsverksamhet eller som har företrätt / företräder
en juridisk person, t.ex. ett handelsbolag eller ett aktiebolag.

Som företrädare räknas t.ex.:

 • Ägare
 • Vd
 • Företagsledare
 • Styrelse

Även om det heter skuldsanering för företagare, så är det bara din privata ekonomi som saneras, inte företagets.

Tanken med skuldsanering för företagare är att du ska känna dig trygg, och våga starta företag.
Om ditt företag sedan inte fungerar, så ska du snabbt kunna komma på fötter igen.

Och kanske våga starta ett nytt företag igen längre fram.

Kan man ansöka om skuldsanering mer än en gång?

Du kan alltid ansöka om att få skuldsanering en gång till. Med det kommer krävas särskilda skäl för att få det beviljat. 

Det som då kommer att tittas på är:

 • Omständigheterna till varför du har dragit dig på nya skulder.
 • Om dina förutsättningar för att få ett skuldfrare liv har ändrats.
 • Du tidigare har fått en skuldsanering som du inte slutförde så tittar vi även på anledningen till
  varför du inte slutförde den.

Står du i skuld? Kontakta oss på skuldsanera!


Behöver du hjälp att ansöka om skuldsanering?

Du är varmt välkommen till att kontakta oss på Skuldsanera.com ifall du har frågor om skuldsanering och hur det går till. 

Vi kan också ge dig tips och råd på hur du kan förbättra din privata ekonomi och hjälp med skuldsaneringsansökan.