Varför är Skuldsanera ofta är snabbare än kommunen att få beslut?


Det beror på att de flesta kommuner inte har mer än en eller ett par skuldrådgivare tillgängliga.
Och dessa ansvarar för att hjälpa alla skuldsatta medborgare i hela kommunen med att få ett beslut om skuldsanering.

Det säger sig självt att det blir köer och väntetider att ta med i beräkningen.

 • Endel kommuner kan ha flera månaders väntetid innan man ens får en första kontakt med sin lokala skuldrådgivare.

Så, varför går det då så mycket snabbare hos Skuldsanera?

Vi bygger ut vår verksamhet i takt med att efterfrågan på juridisk hjälp i samband med ansökningar om skuldsanering ökar.
Detta gör det möjligt för våra skuldrådgivare att alltid dra igång med nya ärende på en gång.

Vi har i dag vårt huvudkontor i Stockholm. Men tack vare internet och telefoni kan vi hjälpa dig oavsett om du bor
i Marstrand eller på Arholma i kustbandet, i Ramundberget eller Tärnaby i fjällvärlden, i Axland i Värmlandsskogarna
eller Blankefall på Småländska Höglandet – Vi hjälper dig digitalt, hemma vid ditt eget köksbord.

Vår tjänst är därför både lokal och rikstäckande.
Oberoende av kommunal uppdelning eller tillhörighet.


Varför ska jag betala för att få hjälp med skuldsanering
när jag kan få hjälp kostnadsfritt av kommunen?

När du vänder dig till skuldrådgivaren hos din kommun så innebär det ofta att du måste besöka kommunhuset
i kommunens centralort. Vilket fungerar bra om du bor i centralorten, eller i dess närhet.
Men om du inte gör det kan detta innebära tidskrävande resor och förlorad arbetstid. 

 • Du måste också vänta på att kommunen ska få tid till att ta hand om ditt ärende, vilket kan ta flera månader. 

Är du skuldsatt?

 • Har skuldbördan vuxit dig över huvudet?
 • Har du ingen rimlig chans att betala dina skulder inom överskådlig framtid?
 • Har alla dina egna försök att lösa situationen misslyckats?

I så fall borde du inte vänta. Vi tar hand om ditt ärende på en gång och ser till att du kan påbörja processen.
Vi tar även hand om all kontakt med kronofogden. Vi ger dig också rådgivning stöd och hjälp under hela skuldsaneringsprocessen.
Genom att välja oss sparar du alltså både tid och får samtidigt juridisk hjälp med allt som rör ditt ärende. Vi ger även rådgivning vid inkasso ärenden.

varför går det oftast snabbare att få beslut om skuldsanering genom skuldsanera än via kommunen

Hur ser Skuldsaneras erbjudande ut?

Vi erbjuder dig professionell juridisk hjälp med att:

 • Sammanställa allt underlag för att utan dröjsmål kunna ansöka om sanering av dina skulder
 • Vi bistår med rådgivning, stöd och hjälp under varje steg i skuldsaneringsprocessen.
  Eller så länge du önskar. 

Vi erbjuder vår tjänst för juridisk rådgivning och juridiskt stöd i samband med skuldsanering, i form av ett abonnemang.

 • Det finns ingen bindningstid, ingen uppsägningstid.
 • Det är alltid du som avgör hur, när, hur länge och under vilka steg i processen som du vill ha vår hjälp.

Har skulderna växt dig över huvudet?

Du är välkommen att kontakta oss om du är skuldsatt och vill ha hjälp med att komma igång med skuldsaneringen. 

Du kan också kontakt oss om du vill ha ett mer utförligt svar på varför det oftast går snabbare att få beslut om skuldsanering
via oss än kommunen.

Vi hjälper dig ur skuldfällan så att du kan börja leva ett liv fritt från skulder.